Generacja pamięci...

Generacja pamięci... czyli nowatorski program edukacyjny

Kontynuując przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku, kiedy to obchodziliśmy jubileusz stulecia odzyskania niepodległości, w związku z kolejnymi ważnymi rocznicami (100-lecia ukształtowania się południowych i wschodnich granic naszego państwa) Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie stworzyło koncepcje nowatorskich historycznych programów edukacyjnych, pod nazwą: 
„Generacja pamięci”. Do ich realizacji zaproszono Fundację Volens, doświadczoną w realizacji wielu regionalnych projektów, by zechciała zostać liderem projektu, kierując jego pracami.

Programy w ramach cyklu 
Generacja pamięci łączy pragnienie budowania świadomości historycznej wśród społeczności regionu, m.in. poprzez do zaszczepienie wśród młodzieży przywiązania do dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny. Tytuł serii jest swoistą grą słów, zwracającą uwagę na następujące aspekty znaczeniowe: Słowo generacja z łacińskiego: generatio - rodzenie, tworzenie, w języku polskim kojarzy się głównie z terminem „pokolenie”. Ideą projektu jest więc by budować pamięć o cieszyńskich korzeniach niepodległości pośród młodej generacji poprzez działanie twórcze, a także pracę naukową i popularyzatorską.

Zapraszamy do śledzenie witryn realizowanych projektów:


Projekt „Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.Stronę uzupełniono m.in. o 4 artykuły naukowe i bazę danych w ramach projektu Fundacji Volens oraz partnerów (Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszynie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie), pt.: „Generacja pamięci. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej”, realizowanego dzięki wsparciu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”.O organizatorach:


Fundacja Volens

PTH O. Cieszyn


Współpracownicy

LO im. M. Kopernika, na czele z historykami prowadzącymi stronę:

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Początki polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim

Materiały filmowe: wykłady i rozmowy powstałe dzięki wsparciu P. W. „Niepodległa”

Biogramy bohaterów walk o granice RP