Ku Niepodległej... Konkurs

Jak wyglądały losy Cieszyńskich Ślązaków przełomu XIX i XX wieku, ściśle społeczności polskiej na „kresach zachodnich”, jak niegdyś nazywano tereny Księstwa Cieszyńskiego, u progu niepodległości. Warto po raz kolejny przypomnieć, skąd się wzięli na Śląsku polscy patrioci, działacze społeczni i narodowi, wojskowi i jaka była ich rola w wydarzeniach z lat 1918-1920.... Wreszcie - jaka droga wiodła Cieszyniaków do Niepodległej? Zapraszamy do udziału w konkursie  „Cieszyńskie dziedzictwo U20: Ku Niepodległej...

Cieszyńskie dziedzictwo? Skarby ojcowskiego domu? 

Nowatorski konkurs w ramach projektu „Generacja pamięci....", zatytułowaliśmy: Cieszyńskie dziedzictwo U20: Ku Niepodległej. 

Założenia konkursu:

 • Idea: 
  • ma połączyć takie elementy jak: 
   • poznanie przeszłości Małej Ojczyzny 
   • przesłanie ukierunkowane na poszanowanie historii 
   • atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy „technikami przyszłości". 
 • Uczestnicy. 
  • Do udziału ma zostać zaproszona młodzież uczęszczająca do szkół powiatu cieszyńskiego (w tym Cieszyna) oraz do placówek z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie), 
  • Uczestnicy pracują w zespołach wraz z opiekunami. 
 • Zadanie.
  • Opracowanie autorskich projektów, które w sposób nowatorski i kreatywny mają popularyzować lokalne wątki historii, związane z drogą ziemi cieszyńskiej do Polski, obejmujące okresy:
   • 1848-1914
   • 1914-1920 
  • Realizacja: 
   • swoboda w wyborze metod i form, wykorzystanych w ramach projektu, 
   • możliwość wykorzystania: 
    • obrazów, 
    • dźwięków/muzyki, 
    • filmów, 
    • form przestrzennych
  • Rezultaty. 
   • Rezultatami mogą być:
    • memy, 
    • teksty, np. w formie bloga
    • nagranie wideo, np. vlog, 
    • interaktywne przewodniki, 
    • scenariusz kampanii informacyjnej za pośrednictwem serwisów: 
     • Facebook, 
     • Twiter, 
     • Youtube, 
     • Instagram 
    • upamiętnienie w formie
     • muralu, 
     • graffiti, 
     • rzeźby
     • obrazu itd. 
  • Werdykt. Efekt ich prac oceni jury złożone z profesjonalistów z różnych dziedzin. 

Założenia i regulamin konkursu dostępne są pod tymi linkami: Założenia; Regulamin


Zadanie uczestników


Zadaniem zespołów jest opracowanie autorskich projektów, które w sposób nowatorski i kreatywny mają popularyzować lokalne wątki historii z lat 1918-1920 (i wcześniejsze), związane z drogą Ziemi Cieszyńskiej do Polski. 

By to zrobić, uczestnicy muszą zgłębić tematykę wydarzeń sprzed wieku, dokonać jej ewaluacji, wydobywając wątki najciekawsze lub niszowe, a następnie, sięgając po nowe, atrakcyjne dla odbiorcy formy przekazu, wypromować je.

Poprzez materiały udostępniane/podlinkowane on-line na stronie projektu, tj. artykuły, filmy, bazy danych, itd. (zob.: https://generacjapamieci.blogspot.com/p/jaka-droga-wioda-cieszyniakow-do.html), uczestnicy konkursu zostali wyposażeni w narzędzia, które ułatwią im wykonanie powierzonych im zadań.

Drużyny mają dużą swobodę w wyborze metod i form, wykorzystanych w ramach projektu, będą mogli używać: słów, obrazów, dźwięków, muzyki, filmów, tworzyć memy, blogi, vlogi, interaktywne przewodniki, prowadzić kampanie informacyjne za pośrednictwem interaktywnych serwisów: Facebooka, Twitera, Youtube, Instagrama lub proponować działania w tradycyjnej formie np. w przestrzeni miasta (np. upamiętnienie poległych w formie muralu, graffiti, rzeźby itd.). 
Efekt ich prac oceni jury złożone z profesjonalistów z różnych dziedzin. 
Uczestnicy będą mogli tworzyć dzieła skierowane do konkretnego odbiorcy w kraju i za granicą, odpowiednio dopasowując środki wyrazu (np. stosując np. język angielski), jak i uniwersalne; mogą to być dzieła już wdrożone i udostępnione on-line lub prezentowane w fazie projektu. 

Terminy
Konkurs ma dwie niezależne edycje: I. i II. Obie edycje wyłonią osobnych zwycięzców/laureatów. Od uczestników zależy, w której edycji zechcą wziąć udział. 
Terminy zgłoszeń upływają jak niżej: 
 • 19.11.2020 roku (Edycja I)
 • 28.02.2021 roku (Edycja II) 

... założenia konkursu (rozwinięcie)
Jako tytuł konkursu zaproponowano ostatecznie frazę: „Cieszyńskie dziedzictwo U20: Ku Niepodległej, tak by posiadał głębię znaczeniową, a jednocześnie brzmiał atrakcyjnie dla młodych odbiorców (zaznajomionych z określeniem „U 20" stosowanym w rywalizacji sportowej jako określenie reprezentacji młodzieżowej, złożonej z nastolatków). Tytuł nawiązuje z jednej strony do wydarzeń rozgrywających przed rokiem 1920; jak i do młodych reprezentantów cieszyńskiego regionu, którzy pragną kontynuować i upamiętniać spuściznę po przodkach i bohaterach Małej Ojczyzny.

Wierzymy, że uczestnictwo w konkursie może wyrwać młode pokolenie z „bezrefleksyjnego konsumowania kultury", dając jego przedstawicielom szansę, by wcielić się w rolę animatorów, tworzących ofertę kulturalną. Inicjatywa stawia na proces uspołeczniania, obywatelskiego zaangażowania, pozwala rozumieć, w jaki sposób kultura jest wytwarzana i odbierana w codziennych praktykach i jak dotrzeć z przekazem do odbiorców. 

... o konkursie (spojrzenie od strony pedagogicznej)
Inicjatywa wprost koreluje z założeniami nowoczesnej szkoły, zakładając m.in. współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym i naukowym. 
Wśród wielu zalet konkursu warto wymienić kilka najważniejszych. Działalność twórcza u uczestników konkursu (a później u odbiorców ich dzieł) może być okazją do bardziej osobistego doświadczanie historii, pobudzić sferę emocjonalną, intelektualną, prowadzące do zmiany postaw, światopoglądów, przekonań, czy zachęcić do nowych działań. Interdyscyplinarność projektów, zakłada umiejętne wykorzystanie wiedzy historycznej i np. informatycznej. Promuje umiejętność wyjaśniania faktów z przeszłości oraz ich reinterpretacji i umieszczania w szerszym kontekście. 
Przygotowanie prac konkursowych z kolei może wzmacniać procesy świadomego kształtowania postaw, wyborów, rozumienia własnych ograniczeń i możliwości, wyznaczania dążeń i celów oraz sięgania po adekwatne narzędzia.
Wykorzystanie metody projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników (stwarza warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się). Wspiera integrację zespołów wewnątrz klas/szkół. Dzięki pracy w grupie młodzież uczy się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacnia poczucie własnej wartości, dając szansę na w pełni aktywne, świadome uczestnictwo w tworzeniu oferty kulturalnej.
Konkurs (jak i projekt) zakłada stworzenie okazji do poznania, zbadania i popularyzacji tematów, które w klasycznej ścieżce edukacji pozostają na uboczu zainteresowania, bądź są zupełnie nieobecne w programie nauczania historii dla szkół podstawowych i średnich. Podobnie jak nieobecne są również często w przekazach środowiska rodzinnego i medialnego. Najwyższy czas to zmienić.

Do udziału w konkursie ma zachęcić wiele działań dodatkowych, wśród nich m.in. przeprowadzenie gier warsztatów tzw. „żywych lekcji historii”, które w atrakcyjnej formie, np. za pośrednictwem dramy, opowiedzą o wydarzeniach z końca 1918 i 1919 roku. Atrakcje te mają szansę realnie zainteresować młodzież tematem i naprowadzić ich na ciekawe tropy (warte rozwinięcia w ramach ich projektów).


I edycja konkursu: rozstrzygnięcie. 


Informacje na temat wyników pierwszej edycji konkursu zamieszczamy w informacji prasowej, pod tym adresem: link.  

Prezentujemy niektóre z nadesłanych prac (zob.: tutaj lub tutaj).Artykuł powstał w ramach projektu pt.: „Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Początki polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim

Materiały filmowe: wykłady i rozmowy powstałe dzięki wsparciu P. W. „Niepodległa”

Biogramy bohaterów walk o granice RP