Materiały filmowe: wykłady i rozmowy powstałe dzięki wsparciu P. W. „Niepodległa”


Zapraszamy do obejrzenia wywiadów i wykładów on-line ukazujących drogę Śląska Cieszyńskiego do Niepodległej...
Jeśli macie Państwo niedosyt po obchodach Święta Niepodległości, przeżytych przez większość z nas z konieczności „zdalnie”, może warto pozytywnie wykorzystać najbliższe dni izolacji, związane z obecnymi obostrzeniami i niezachęcającą do aktywności pogodą, by poświęcić kilka chwil i pochylić się nad mało znanymi wątkami naszej lokalnej i narodowej historii? Jaka właściwie była droga Śląska Cieszyńskiego do Polski? Z pewnością wyboista, a przez to ciekawa... Tym bardziej więc zapraszamy na tydzień z historią Małej i Dużej Ojczyzny w stulecie ich złączenia.Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś: Skąd w połowie XIX wieku pod Cieszynem czy Bielskiem wzięły się polskie elity, skoro Polski nie było na tych terenach od blisko sześciu wieków? Czym przed wiekiem przejawiał się patriotyzm Ślązaków? Czym była dla nich polskość? Skąd w polskich formacjach wojskowych wzięło się kilka tysięcy cieszyńskich ochotników, którzy wyruszyli do walki o niepodległość Polski w latach 1914-1920? Jaka była rola Ślązaków w powstaniu państwa polskiego na kresach wschodnich, a jaka na tzw. kresach zachodnich? Wielu z nas te pytania nurtują już od dłuższego czasu, stąd w gronie lokalnych badaczy postanowiliśmy poszukać na nie odpowiedzi, by móc się nimi następnie podzielić. Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych wywiadów historycznych, przygotowanych w 100-lecie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. W związku z ww. rocznicą Fundacja Volens wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Cieszynie stworzyły koncepcje nowatorskich historycznych programów edukacyjnych, pod nazwą: „Generacja pamięci”. Ich celem jest popularyzacja cieszyńskich wątków historii narodowej oraz zaszczepienie wśród młodzieży przywiązania do dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny. Dzięki wsparciu Programu Wieloletniego „Niepodległa” zyskano szansę by poprzez różnorodne aktywności, tj. prace naukowe oraz działania popularyzatorskie (w tym twórcze), podjąć próbę budowy świadomości historycznej wśród społeczności regionu. W ramach projektów zatytułowanych: GP [Generacja pamięci] Cieszyńskie drogi do Niepodległej oraz GP. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej powstały nie tylko filmowe materiały edukacyjne z udziałem cenionych historyków-regionalistów, ale m.in. artykuły, zestawienia biograficzne, które mogą służyć lokalnej społeczności na lata, przybliżając pamięć o zapomnianych bohaterach naszej Małej Ojczyzny. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://generacjapamieci.blogspot.com/.

Prezentujemy wywiady eksperckie zrealizowane w ramach cyklu, pt. Cieszyńskie drogi do Niepodległej*:
  1. „Narodziny polskich elit na Śląsku Cieszyńskim” / dr Michael Morys-Twarowski - pokazy przedpremierowe od 11/11/2020,  
  2. „Cieszyńska specjalność – Praca organiczna” / dr Michael Morys-Twarowski - pokazy przedpremierowe od 12/11/2020,  
  3. „Naród na kresach... przypadek cieszyński” / prof. Radosław Zenderowski - pokazy premierowe od 20/11/2020,  
  4. „Na progu Niepodległej. Przewrót cieszyński roku 1918” / prof. Miłosz Skrzypek - pokazy premierowe od 20/11/2020,  
  5. „Milicje ludowe. Jeden z filarów rządów polskich na Śląsku Cieszyńskim” / Miłosz Skrzypek - pokazy premierowe od 20/11/2020,  
  6. „Konflikt czechosłowacko-polski roku 1919. Nowe spojrzenie” / Daniel Korbel,  
  7. „Militarne aspekty wojny czechosłowacko-polskiej” /  Daniel Korbel. 
  8. „Na rozdrożu. Walka plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim”  / dr Grzegorz Wnętrzak - pokazy przedpremierowe od 13/11/2020,  
  9. „Śląsk Cieszyński 1920. Nowy rozdział” / dr Grzegorz Gąsior
  10. „Na ratunek Ojczyźnie. Cieszyniacy w walkach na wschodzie (w latach 1919-1920)” / Stefan Król - pokazy przedpremierowe od 14/11/2020,  
a także wykład**:Partnerami cyklu edukacyjnego Generacja Pamięci są: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Gmina Skoczów, Książnica Cieszyńska, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Miejskie Centrum Kultury „Integrator”, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie, Urząd Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Ponadto nasze działania wsparli: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Patroni medialni: „Głos. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, OX.pl - Portal Śląska Cieszyńskiego, Radio Bielsko, ViFi.pl, „Zwrot. Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej”.


* Materiały powstały w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

** Materiał powstał w ramach projektu pt.: Generacja pamięci. Śląski zew na ratunek Rzeczypospolitej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920”.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Początki polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim

Biogramy bohaterów walk o granice RP